Filmpjes


 
Titel : Boekend houdt de adem in
Omschrijving : "Als de raad niet instemt met de komst van negen windturbines op Greenport dan heeft dat volgens het stadsbestuur nogal wat negatieve consequenties. Bewoners zijn niet blij met een brief die daarover is verstuurd.
Het Venlose stadsbestuur heeft een brief van de provincie doorgestuurd naar de raad en wijst zelf nadrukkelijk op een aantal gevolgen. Als het windpark er niet komt, is dat volgens het college slecht voor het aanzien van Venlo en heeft dat ingrijpende financiële consequenties. Het kost Venlo naar verwachting in ieder geval zo'n 800.000 euro.
Bewoners in de Actiegroep Windturbines Blerick spreken van een chantagebrief. De advocaat van de bewoners schrijft in een eigen brief aan de raad dat hij hoopt dat raadsleden zich niet door de dreigende woorden van het college laten beïnvloeden. 'Blijkbaar zijn de financiële belangen voor het college groter dan de belangen van de inwoners van de gemeente Venlo.'
Volgende week woensdag neemt de gemeenteraad een besluit over de windturbines op Greenport. Bewoners van Blerick en Boekend maken zich zorgen, onder meer over gevolgen van de gezondheid."
 
Film :