Home


Site wordt steeds geactualiseerd. Dus u kunt steeds nieuwe bijdragen vinden op deze site. laatste update 05.02.2019 
==================================================================

Welkom op de website van onze actiegroep !

Hier kunt u informatie vinden over Windpark Greenport Venlo, informatie die duidelijk maakt dat de huidige plannen absoluut niet mogen doorgaan.
Sterker nog, het zou ronduit misdadig zijn de geplande 9 gigantische windturbines te realiseren. Het staat inmiddels immers vast dat vele duizenden inwoners van Boekend en Blerick (blijvende) gezondheidsschade zullen oplopen door het zogenaamde infrasoon geluid dat door deze gigantische bouwwerken wordt geproduceerd.

Wij gaan als actiegroep akkoord met de 4 windturbines richting Sevenum, die in het voorkeursgebied van de provincie staan. Wij zullen ons koste wat kost verzetten tegen de realisatie van de 5 windturbines richting Blerick, die niet zijn gelegen in het voorkeursgebied van de provincie.

In augustus 2017 is de actiegroep opgericht door Jos Raedts, Ger Jacobs en Marcel Lenders.

Bestuur:


Jos Raedts, Blerick                                       Karin Delissen, Boekend                            Marcel Lenders, Boekend
Voormalig leidinggevende                               Docent natuurkunde/scheikunde                 Jurist
Sociale Verzekeringsbank (SVB) Venlo           Sint-Joriscollege Eindhoven                        Conservator Museum van Wasrol tot DVD

De actiegroep komt op voor het in stand houden van een gezonde leefomgeving. Wij komen op voor natuur, landschap, cultuurhistorie én de gezondheid van inwoners van Boekend en Blerick; allemaal zaken die volstrekt genegeerd worden door het huidige college van B&W van Venlo en dat mag gezien worden als "schokkend". 

Naar verwachting zal de gemeenteraad van Venlo in februari 2018 een besluit nemen. Wij hopen onze volksvertegenwoordigers er van te kunnen overtuigen dat de huidige plannen van tafel geveegd moeten worden.

En daarvoor is uw steun nodig !                                 SAMEN = STERK


U kunt ons per e-mail bereiken via info@actiegroepwindturbines.nl .

Correspondentieadres:

Jos Raedts
Klingerbergsingel 243
5925 AH Venlo-Blerick