Overhandigen handtekeningen tijdens beeldvormende vergadering 07.02.2018

"Wij als actiegroep komen op voor de bewoners van Boekend en Blerick, komen op voor leefomgeving, landschap en cultuur. Wij laten ons niet ons welbevinden, onze gezondheid en onze mooie leefomgeving afpakken door de gemeente Venlo. Wij worden hierin gesteund door zeer velen. Rond de jaarwisseling zijn er door leden van de actiegroep en ondersteunende vrijwilligers handtekeningen opgehaald in Boekend en Klingerberg. Alleen volwassenen mochten tekenen; met de ondertekening werd aangegeven dat men onze zienswijze ondersteunt en alleen akkoord gaat met de 4 turbines die in het voorkeursgebied van de provincie staan. Wij hebben na de eerste ronde overlegd of er nog een tweede ronde moest komen, immers veel bewoners waren niet thuis. Ook is bekeken of een petitie moest worden gestart voor geheel Blerick, want geheel Blerick is het slachtoffer. Wij hebben besloten het bij deze ronde te laten, omdat het aantal handtekeningen uit de eerste ronde al een voldoende legitimatie vormt, al een helder signaal is richting uw raad. Wij willen nog opmerken dat tijdens de rondgang bleek dat veel bewoners helemaal niet op de hoogte waren van de plannen.
Hierbij overhandig ik 1234 analoge handtekeningen aan de voorzitter met de woorden "SAMEN = STERK"."