Filmpjes


 
Titel : Raadsvergadering 12 maart 2018
Omschrijving : Historische datum 12 maart 2018: 27 raadsleden stemden tegen het plan 9 windturbines te plaatsen in Blerick.

Zoals bekend gingen wij akkoord met de 4 windturbines in het voorkeursgebied en wilden wij dat de 5 windturbines buiten het voorkeursgebied richting Blerick geschrapt werden. De partijen VenLokaal en Lokale Democraten stelden per amendement voor 6 windturbines te schrappen. Tijdens de vergadering stelde het CDA voor uit te gaan van realisatie van de 4 in het voorkeursgebied gelegen windturbines. Maar beide voorstellen kregen geen steun van het college. Gesteld werd dat de initiatiefnemers zich bij 4 of 5 windturbines zouden terug trekken. Het was dus alles of niets. Het werd dus niets.

Een overwinning voor de omwonenden, een overwinning voor het gezond verstand, een overwinning voor de democratie. Het college van B&W luisterde niet naar de burgers, de gemeenteraad heeft dat in meerderheid wel gedaan.

===================================================================================
HELAAS BETEKENDE DIT BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD NIET DEFINITIEF HET "UIT" VOOR DE 5 WINDTURBINES RICHTING BLERICK. MAAR DIT ZAL HET LAATST GEPLAATSTE FILMPJE ZIJN. KERN LIGT VERDER BIJ "DOCUMENTATIE" > "DOCUMENTEN ACTIEGROEP".
 
Film :