Actueel


Actueel overzicht

Kort verslag raadsvergadering 28 februari 2018

Groene hart
Wat opviel in de betogen was dat er te weinig aandacht was voor natuur, cultuurhistorie en leefomgeving. Weinig aandacht voor de unieke natuurgebieden Crayelheide en Koelbroek, weinig aandacht voor het belang van het in stand houden van de groene buffer tussen industriegebied en Blerick, weinig aandacht voor het uitloopgebied van Blerick.

Meer aandacht kreeg gezondheid en daar zullen we op terug komen in de volgende editie van De Blerickse Krant.

Voorkeursgebied
We willen nog opmerken dat de 5 turbines die wij willen schrappen ook nog eens buiten het voorkeursgebied van de provincie liggen. Ze kunnen verder gemakkelijk verplaatst worden naar een minder dicht bevolkt gebied. Zo is er in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray sprake van grote voorkeursgebieden; die gemeenten hebben echter besloten geen windturbines op hun grondgebied te plaatsen. Alsnog dienen deze gemeenten betrokken te worden bij de discussie. Overigens wordt ook zonder deze 5 Blerickse windturbines de doelstelling van de provincie van 95,5 MW gemakkelijk gehaald.


Foto: publieke tribune raadszaal

 

 


                                                                                                              De Boekendse kunstenaar Jac Linssen maakte tijdens de vergadering karikaturen van bestuurders. Hier afgebeeld Hay Janssen, PvdA.

Lees meer